1.
Trần TTT, Dương NXL, Nguyễn ĐLĐ, Nguyễn TTH. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TÁM LOÀI TRONG CHI IPOMOEA L. HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE) Ở VIỆT NAM. ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 13 Tháng Bảy 2024];(57):1-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/577