1.
Lương ĐL, Nguyễn MP, Lê TKĐ, Lê TTT, Hồ TTL. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, MỨC ĐỘ BỆNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI PHỤ MẮC COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 23 Tháng Bảy 2024];(61):307-14. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/574