1.
Lý NT, Cao HTN, Sơn S, Trần CL, Thạch TÁP, Phạm HH, và c.s. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT CỤC ĐIỀU TRỊ CỦA 531 BỆNH NHÂN COVID-19 TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(61):226-32. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/569