1.
Nguyễn TTQ, Nguyễn TĐV, Lê DL, Võ NXĐ, Trần TTT, Trần TT. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 23 Tháng Bảy 2024];(61):219-25. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/567