1.
Lâm TĐ, Lê DHD, Lê TTX, Trần QB, Ngô VTA, Võ QH. CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN THÁO LỒNG BẰNG HƠI THẤT BẠI TRONG LỒNG RUỘT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ. ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(62):76-83. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/560