1.
Dương PT, Nguyễn THY, Nguyễn TBH, Quách LTT, Ngô GT, Trần NP, và c.s. KHẢO SÁT MIC CỦA COLISTIN TRÊN ENTEROBACTERIACEAE ĐỀ KHÁNG BETA- LACTAM, QUINOLON VÀ PSEUDOMINAS AERUGINOSA ĐỀ KHÁNG COLISTIN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(61):253-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/553