1.
Lê TMN, Nguyễn PH, Nguyễn HN. XÂY DỰNG VÀ CHUẨN HÓA THANG ĐO BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(61):113-20. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/529