1.
Võ NTĐ, Nguyễn TTL, Thái HNT, Nguyễn VM, Nguyễn HT, Điều TK. KHẢO SÁT KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ VỀ RỬA TAY CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ BA HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 23 Tháng Bảy 2024];(61):286-92. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/527