1.
Huỳnh LTT, Phạm TP, Trần DH, Ngô HT. GIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH CỦA NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN. ctump [Internet]. 17 Tháng Bảy 2023 [cited 22 Tháng Bảy 2024];(61):240-5. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/525