1.
Nguyễn HG, Lê NL, Trầm K Định, Đỗ DGH, Nguyễn HHT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIẢM Ê BUỐT TRÊN RĂNG CỐI NHỎ VÀ RĂNG CỐI LỚN BẰNG LASER CÔNG SUẤT THẤP . ctump [Internet]. 30 Tháng Giêng 2023 [cited 28 Tháng Mười-Một 2023];(56):165-74. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/521