1.
Hà TK, Nguyễn DL, Nguyễn HT, Lê TTV, Nguyễn NTP, Võ LTP, Chương CP, Nguyễn QH, Nguyễn TT, Phạm VN. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT BƠM XI MĂNG SINH HỌC ĐIỀU TRỊ LÚN ĐỐT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . ctump [Internet]. 30 Tháng Giêng 2023 [cited 1 Tháng Chạp 2023];(56):145-50. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/518