1.
Trần TH, Trần HTP. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 . ctump [Internet]. 30 Tháng Giêng 2023 [cited 9 Tháng Chạp 2023];(56):73-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/502