1.
Phạm LNT, Cao TMT, Nguyễn THT. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ, VI KHUẨN HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH CAN THIỆP THỞ MÁY XÂM LẤN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2020 – 2022. ctump [Internet]. 30 Tháng Giêng 2023 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(56):65-72. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/501