1.
Lê HBC, Huỳnh VS, Lê VM. SO SÁNH GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG SUY HÔ HẤP NẶNG CỦA THANG ĐIỂM qCSI VÀ CRB-65 TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 . ctump [Internet]. 30 Tháng Giêng 2023 [cited 9 Tháng Chạp 2023];(56):23-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/495