1.
Nguyễn TLT, Lê CN, Nguyễn TVA, Hoàng TTD, Nguyễn MT. BÀO CHẾ DẦU GỘI CHỨA VỎ BƯỞI, BỒ KẾT, HƯƠNG NHU. ctump [Internet]. 30 Tháng Giêng 2023 [cited 19 Tháng Tư 2024];(56):16-22. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/494