1.
Nguyễn THH, Đinh TB, Lý TL, Mã CT. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BẠCH CHỈ NAM MILLETTIA PULCHRA KURZ FABACEAE. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(61):321-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/454