1.
Trương QP, Huỳnh THN, Nguyễn TB. KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C: KHẢO SÁT TRÊN NGƯỜI DÂN TẠI TỈNH TRÀ VINH. ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 13 Tháng Bảy 2024];(57):7-14. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/442