1.
Đặng VH, Lê TCH. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP AMPHETAMINE VÀ DẪN XUẤT TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(61):300-6. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/440