1.
Trịnh QT, Nguyễn PH, Hà TL, Huỳnh MK, Lê DP, Phùng PY, và c.s. ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ, HÀNH VI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023. ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 20 Tháng Tư 2024];(62):91-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/433