1.
Huỳnh TNM, Nguyễn TXH, Nguyễn HTM, Lê QM, Võ MT, Huỳnh VL, và c.s. ĐỘNG LỰC HỌC TẬP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(62):230-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/432