1.
Lê THM, Võ TT. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GAP-PCR PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN GEN ALPHA-GLOBIN GÂY BỆNH HEMOGLOBIN H. ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 24 Tháng Bảy 2024];(57):94-101. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/421