1.
Trần KS, Ngô HT, Nguyễn HP, Huỳnh VM. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. ctump [Internet]. 28 Tháng Hai 2023 [cited 13 Tháng Bảy 2024];(57):109-15. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/418