1.
Dương ML, Bùi QN, Trần ND, Phạm TT, Trương QT. MỐI LIÊN QUAN GIỮA THAY ĐỔI HPV-DNA VỚI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2020. ctump [Internet]. 24 Tháng Chạp 2022 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(55):102-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/387