1.
Trịnh ML, Đỗ TH, Ngô THL. CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC, ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . ctump [Internet]. 24 Tháng Chạp 2022 [cited 30 Tháng Mười-Một 2023];(55):87-94. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/385