1.
Nguyễn TH, Trần VN, Trần HT, Lê QT, Quách VTP, Lê TB, Ngô TT, Phạm TN Ý, Phan TL, Nguyễn TH. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SINH THIẾT TUYẾN TIỀN LIỆT 12 MẪU DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM QUA NGẢ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . ctump [Internet]. 24 Tháng Chạp 2022 [cited 28 Tháng Mười-Một 2023];(55):73-80. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/383