1.
Mai TNLT, Trương VT, Hoàng AH. KHẢ NĂNG HỢP LỰC CỦA CAO PHÂN ĐOẠN TRÂM TRÒN, XĂNG MÃ CÒ KE TRÊN HOẠT TÍNH KHÁNG MRSA ATCC33591. ctump [Internet]. 24 Tháng Chạp 2022 [cited 20 Tháng Bảy 2024];(55):66-73. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/382