1.
Hồ TH, Nguyễn PS, Võ VT. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2020-2021 . ctump [Internet]. 17 Tháng Giêng 2023 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(54):98-104. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/381