1.
Nguyễn VK, Phạm Hồ ĐK, Nguyễn Thị HN, Đặng VT, Trương HL, Dương TT, và c.s. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG VÀ NHU CẦU ĐIỀU TRỊ CỦA HỌC SINH LỚP 3, TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ KHÁNH, HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump [Internet]. 12 Tháng Bảy 2023 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(61):293-300. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/380