1.
Huỳnh VÚC, Dương XC, Mai TTT, Nguyễn TĐ. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO QUẢN VẮC XIN VÀ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ VẮC XIN TRONG HỆ THỐNG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump [Internet]. 17 Tháng Giêng 2023 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(54):188-94. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/377