1.
Phan H Đăng, Nguyễn VL, Lâm NT. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI LỆCH KẾT HỢP SỬ DỤNG DEXAMETHASONE DẠNG TIÊM Ở BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ, NĂM 2021-2022 . ctump [Internet]. 17 Tháng Giêng 2023 [cited 9 Tháng Chạp 2023];(54):181-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/376