1.
Lương CL, Huỳnh TMD. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI KHOA NGOẠI - TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU. ctump [Internet]. 17 Tháng Giêng 2023 [cited 19 Tháng Bảy 2024];(54):152-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/372