1.
Nguyễn TC. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC GIAI ĐOẠN SỚM . ctump [Internet]. 17 Tháng Giêng 2023 [cited 9 Tháng Chạp 2023];(54):132-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/369