1.
Nguyễn VL, Trần ND. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM HIV Ở CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ HÀNH VI NGUY CƠ CAO TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2021-2022 . ctump [Internet]. 17 Tháng Giêng 2023 [cited 1 Tháng Chạp 2023];(54):124-31. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/368