1.
Trần TTT, Phạm TS. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT, SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump [Internet]. 17 Tháng Giêng 2023 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(54):111-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/366