1.
Lê BQ, Lý TV, Phan THM, Dương VL, Dương PL, Nguyễn TTT. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC,THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN Ở HỌC SINH THUỘC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2021 . ctump [Internet]. 17 Tháng Giêng 2023 [cited 28 Tháng Mười-Một 2023];(54):84-91. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/362