1.
Hoàng TNT, Nguyễn TK. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU KHÁNG VIÊM KHÔNG STEROID TRONG ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ THEO MỨC ĐỘ NGUY CƠ TRÊN TIÊU HOÁ - TIM MẠCH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 . ctump [Internet]. 17 Tháng Giêng 2023 [cited 9 Tháng Chạp 2023];(54):55-63. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/358