1.
Trần THY, Nguyễn HHA, Huỳnh Út G, Lâm KH, Điểu R, Phạm TT, Lê MH. STRESS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021 . ctump [Internet]. 17 Tháng Giêng 2023 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];(54):31-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/352