1.
Diệp T Đạt, Lê VM. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN PARKINSON BẰNG LEVODOPA KẾT HỢP PRAMIPEXOLE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ. ctump [Internet]. 17 Tháng Chạp 2022 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(54):1-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/348