1.
Bùi C, Nguyễn TNM, Tô MQ, Lê MT, Trần LBH, Lê NL. ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ CHE PHỦ KHUYẾT HỔNG XƯƠNG CỦA MÀNG TIM HEO VÔ BÀO TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO . ctump [Internet]. 20 Tháng Chín 2022 [cited 30 Tháng Mười-Một 2023];(51):183-9. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/329