1.
Nguyễn VC, Nguyễn TNV. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT NHÓM ACID PHENOLIC VÀ FLAVONOID TRONG LÁ CÂY MẮM ĐEN (AVICENNIA OFFICINALIS). ctump [Internet]. 20 Tháng Chín 2022 [cited 24 Tháng Năm 2024];(51):118-26. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/320