1.
Kim TH, Phạm TT. Tỷ lệ xơ hóa gan và một số yếu tố liên quan ở sĩ quan cao cấp đến khám tại Bệnh viện Quân y 121 năm 2021-2022. ctump [Internet]. 26 Tháng Tư 2022 [cited 5 Tháng Chạp 2023];(47):128-34. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/31