1.
Nguyễn TH, Đàm VC, Nguyễn HD, Huỳnh TL, Nguyễn TTT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU SAU SINH BẰNG ĐẶT BÓNG CHÈN LÒNG TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . ctump [Internet]. 18 Tháng Mười 2022 [cited 30 Tháng Mười-Một 2023];(52):245-51. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/305