1.
Thái TL, Trần VD, Nguyễn TH. HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI DỰA THEO SỰ NHẠY CẢM KHÁNG SINH Ở BỆNH NHI VIÊM, LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG . ctump [Internet]. 22 Tháng Giêng 2023 [cited 30 Tháng Mười-Một 2023];(52):191-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/297