1.
Nguyễn LH, Đoàn VQ, Huỳnh VT. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ACID URIC MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022. ctump [Internet]. 18 Tháng Mười 2022 [cited 21 Tháng Bảy 2024];(52):185-90. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/296