1.
Trần TBA, Lê KK, Nguyễn TT, Mai HN. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM BETA – LACTAM TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÃN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG NĂM 2019 – 2020 . ctump [Internet]. 18 Tháng Mười 2022 [cited 28 Tháng Hai 2024];(52):99-106. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/283