1.
Phan TBH, Nguyễn PBQ, Đoàn TKC, Nguyễn HT, Tô AQ. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DỰA TRÊN HỆ THỐNG PHÂN LOẠI TI-RADS ACR 2017 TRONG CHẨN ĐOÁN U GIÁP TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ NĂM 2020-2022 . ctump [Internet]. 18 Tháng Mười 2022 [cited 28 Tháng Mười-Một 2023];(52):72-8. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/279