1.
Bùi XT, Nguyễn HTT, Bùi HK, Lưu NT, Trần TNN. ĐÁNH GIÁ TÁC NHÂN VI SINH VÀ TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 18 Tháng Tư 2024];(69):65-72. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/273