1.
Nguyễn TND, Trần TKN, Trương NK, Lê NL. ĐẶC ĐIỂM CÁC BỆNH RĂNG MIỆNG THƯỜNG GẶP Ở BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump [Internet]. 20 Tháng Chín 2022 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(51):21-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/262