1.
Nguyễn TN, Lê NL, Mai NQ, Trương TBN, Lâm TT. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI KÉM KHOÁNG HÓA. ctump [Internet]. 25 Tháng Chạp 2023 [cited 24 Tháng Tư 2024];(69):256-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2416