1.
Nguyễn LTV, Trần HT, Đàm VC. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ SA BÀNG QUANG Ở PHỤ NỮ BẰNG PHẪU THUẬT ĐẶT GIÁ ĐỠ NÂNG BÀNG QUANG QUA LỖ BỊT TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ . ctump [Internet]. 25 Tháng Tám 2022 [cited 1 Tháng Chạp 2023];(49):170-7. Available at: https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/233